Search for:
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

GGN 4063061701589

Πιστοποίηση ISO 22000

Η πιστοποίηση κατά ISO 22000 διασφαλίζει όλο το μήκος της αλυσίδας παραγωγής της βιομηχανίας τροφίμων, από το παραγωγό μέχρι το πωλητή λιανικής.

Τα πρότυπα ISO 22000, BRC, IFS, το FSSC 22000 θα μπορούσε εύκολα κανείς να τα χαρακτηρίσει ως τα κατ’ εξοχήν διεθνώς αποδεκτά πρότυπα με αμοιβαία αναγνώριση προς άλλα πρότυπα. Είναι σαφή, ξεκάθαρα σε απαιτήσεις και προσανατολισμένα στον καταναλωτή. Αποκορύφωμα όλων των προσπαθειών ήταν η κοινή θέση επιστημόνων, καταναλωτών, χονδρεμπόρων, φορέων πιστοποίησης και άλλων ενδιαφερομένων μερών στην ανάγκη Διαπίστευσης αυτών των προτύπων. Φορείς από όλη την Ευρώπη και την Ελλάδα πήραν το δικαίωμα ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντος σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 22000, FSSC 22000, BRC, IFS. Το Ε.ΣΥ.Δ (Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης), ως Εθνικός Φορέας Διαπίστευσης του Ελληνικού Υπουργείου Ανάπτυξης, διαπιστεύει τις φορείς πιστοποίησης. Ομοίως, φορείς διαπίστευσης σε ολόκληρο τον κόσμο διαπιστεύουν φορείς πιστοποίησης.

Η ανταπόκριση από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι αξιοθαύμαστη και έχει ένα κοινό σκοπό: Ασφαλές τρόφιμο στο τραπέζι του καταναλωτή.

Τα BRC, IFS, ISO 22000 και FSSC 22000 είναι πρότυπα Διαχείρισης Συστημάτων της Υγιεινής και της Ασφάλειας των Τροφίμων. Εφαρμόζονται στην Τυποποίηση, Μεταποίηση, Αποθήκευση και Διάθεση προϊόντων και εξασφαλίζουν την περαιτέρω προώθηση ενός γεωργικού ή κτηνοτροφικού ή μεταποιημένου προϊόντος στον καταναλωτή.

Οι πιστοποίησεις BRC, IFS, ISO 22000, FSSC 22000, κ.α. έχουν δηλωθεί ως προαπαιτούμενο για την αγορά και διάθεση τροφίμων και μεταποιημένων τροφίμων. Η απαίτηση έχει δηλωθεί από πολλές Ομάδες Καταναλωτών και Σούπερ Μάρκετ στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Η πιστοποίηση γίνεται όλο και πιο χρήσιμη στον καταναλωτή και η προστιθέμενη αξία της συμβάλλει στο «κύκλο ποιότητας για πιο ασφαλές τρόφιμο για τον καταναλωτή».

Η Q-CERT δραστηριοποιείται σε χώρες της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής μέσω ενός δικτύου συνεργατών και συνεργαζόμενων φορέων και παρέχει διαπιστευμένες υπηρεσίες πιστοποίησης μέσω της διαπίστευσης της από το Ε.ΣΥ.Δ. για τα πρότυπα ISO 22000 & FSSC 22000 και σε αποκλειστική συνεργασία με την NSF Certification για τα πρότυπα BRC, BRC/IOP & IFS

Ποιότητα, Ασφάλεια και Υγιεινή των διακινούμενων προϊόντων

Η εταιρείαμας έχει επιλέξει ως μέσο για την ανάπτυξη της, μια σαφώς καθορισμένη πολιτική για την ποιότητα και ασφάλεια-υγιεινή των διακινούμενων προϊόντων της. Μέσω της πολιτικής αυτής εκφράζεται η δέσμευση της εταιρείας για την παροχή υγιεινών προϊόντων των οποίων η σωστή χρήση, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης ή κατανάλωσης τους δεν εγκυμονεί κανένα κίνδυνο για τον άνθρωπο.

Η λειτουργία και δράση της εταιρείας καθορίζονται από όσα ορίζονται στον Σχετικό Οδηγό του ΕΦΕΤ για την αποθήκευση και διακίνηση φρέσκων φρούτων και λαχανικών.

Η αυστηρή πολιτική ασφαλείας που εφαρμόζεται από την εταιρία ορίζει πληθώρα δραστηριοτήτων που εξασφαλίζουν την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας. Μέσα σε αυτές συγκαταλέγονται η αξιολόγηση των προμηθευτών, η ιχνηλασιμότητα όλων των προϊόντων που διακινούνται, η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού, ο καθημερινός καθαρισμός των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, οι αυστηροί ποιοτικοί έλεγχοι και άλλες δραστηριότητες που αποτελούν εγγύηση ποιότητας.

Συνοπτικά μέσω της εφαρμογής της πολιτικής ασφαλείας της εταιρείας εκφράζεται η δέσμευση αυτής για τα ακόλουθα:

 •  Παροχή προϊόντων που πληρούν όλους τους όρους υγιεινής και ασφάλειας και συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που ορίζονται τόσο από την Εθνική, όσο και από την Κοινοτική Νομοθεσία.
 •  Παροχή προϊόντων τα οποία προμηθεύεται από επιλεγμένους παραγωγούς οι οποίοι δεσμεύονται για την τήρηση της σχετικής Νομοθεσίας και τήρηση των οδηγιών των Γεωπόνων για την χρήση των φαρμάκων.
 •  Συνεχής προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας και ασφαλείας των προϊόντων μέσω του καθορισμού επιχειρηματικών δράσεων με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την διασφάλιση της υγείας των καταναλωτών.

Η εγκυρότητα και αναγνώριση του συστήματος της εταιρείας είναι σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 22000:2005 το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων που εγγυάται οτι η κατανάλωση των τροφίμων που εμπορεύεται η εταιρεία δεν εγκυμονεί κανένα κίνδυνο για την υγεία του καταναλωτή.

Όλοι οι εργαζόμενοι στην εταιρεία συμβάλλουν στην ουσιαστική εφαρμογή του συστήματος ποιότητας αλλά και στη βελτίωση του. Για το λόγο αυτό ανιχνεύονται όλες οι ανάγκες σε εκπαίδευση και λαμβάνεται μέριμνα για την παροχή εκπαίδευσης σε όλους τους εργαζόμενους, οι οποίοι ασχολούνται με δραστηριότητες που επηρεάζουν την ποιότητα.

Στόχος της εταιρείας είναι ο συνεχής εκσυγχρονισμός της μονάδας σύμφωνα με την τεχνολογική εξέλιξη και τις απαιτήσεις στην τεχνολογία της εμπορίας των φρέσκων φρούτων και λαχανικών

Πιστοποίηση GLOBAL GAP

Η πιστοποίηση GLOBALG.A.P. είναι το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την παραγωγή του αγροκτήματος. Το βασικό μας προϊόν είναι το αποτέλεσμα εντατικής έρευνας πολλών ετών και συνεργασία με τους εμπειρογνώμονες της βιομηχανίας, παραγωγούς και οι έμπορους λιανικής πώλησης σε όλη την υδρόγειο. Στόχος μας είναι ασφαλής και βιώσιμη γεωργική παραγωγή προς όφελος των αγροτών, εμπόρων λιανικής πώλησης και καταναλωτών σε όλο τον κόσμο. Η πιστοποίηση GLOBALG.A.P. καλύπτει: 

 • Ασφάλεια των τροφίμων και ιχνηλασιμότητα περιβάλλοντος (συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητας)
 • Ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων
 • Ασφάλεια και ευημερία των ζώων Ολοκληρωμένη διαχείρισης καλλιεργειών (ICM)
 • Ολοκληρωμένο έλεγχο παρασίτων (IPC)
 • Σύστημα διαχείρισης ποιότητας (QMS) Ανάλυση επικινδυνότητας και κρίσιμα Σημεία ελέγχου (HACCP)

Οι απαιτήσεις της πιστοποίησης αυτής, μεταξύ άλλων, είναι η μεγαλύτερη αποδοτικότητα στην παραγωγή. Βελτιώνει την επιχειρηματική απόδοση και μειώνει τα απόβλητα σε ζωτικούς πόρους. Απαιτεί επίσης μια γενική προσέγγιση στη γεωργία που βασίζεται στις βέλτιστες πρακτικές για τις επόμενες γενιές

About us

Our company is now able to further expand the movement and distribution and resale of goods to other central for our extensive retail points. Always maintaining the freshness, quality and care in all our products combined with the consistency and service. Shortly our company will be prepared on a daily basis to inform you through our Site or through our email for the continuous movements and steps are to be made for proper growth and the continuous improvement of our services and of our products. The company framed a significant number of employees in it, so as to achieve the fast transfer of products through the company’s vehicles to its customers, but also the employees themselves trying to always keep in perfect condition the same products. So always achieve customer satisfaction.

Our Story

This is how it all began … In 2011 Euripides Matrakas began in vegetable and fruit trade in a very small storage under very harsh working conditions, in the midst of economic crisis, together with his wife and his son. Their desire and their passion for the job that has reached the point today to soon settle into modern warehouses – refrigerators located in the industrial area of Nea Michaniona. For three years the company was incorporated and daughter Helen Matraka.The place where our company located is quite large, which is equipped with those systems in order to preserve fresh products always fresh in appropriate conditions, such as sufficiently large is the storage space. Our company under the increasingly continuous development of trying to broaden its customer base and be able to provide quality, consistency of the reliability of its products, but also in their daily promotion to its customers. Our goal is to create new partnerships with other stores Intensive Retail, but also places like Mini Market, Super Market, hotels, food outlets.

Meet us!

MATRAKAS EVRIPIDIS
Matrakas Paradise CEO
btr
MATRAKA LENA
Sales Manager

OUR GOALS

 • Rigorous criteria in selecting our partners, domestic and international in sourcing products
 • Keeping of appropriate protocols in the transport of products in our facilities (eg controlled atmosphere) to their excellent quality
 • Controlled preservation of fruits and vegetables to keep fresh as long as possible on the shelves of cooperating companies
 • Continuous communication with our customers for their best service
 • Daily availability of products to our customers
 • Trust in our company to select, import, transport and hygiene maintenance of our products by the time you end up in the hands of the consumer

Our company, having the experience and the knowledge not only at the Administrative level but also in the appropriate employees, who wants todevelop and upgrade

the services to its customers, has at the moment the appropriate number of cab and truck – refrigerator with the best equipment for faster, more accurate, and more direct distribution of fresh products. It may have and distribute to the most reliable travel process so that they come as it gets fresher in the hands of our customers.

Products (wholesale and packaging fruits & vegetables)

There is a wide range of bulk and packaged products such as:

Parsley bunch in crate 

Dill bunch in crate

Parsley in packaging bag 120 g.

Dill in packaging bag 120 g.

Fresh onion bunch in crate

Salad curly per kilo in crate

Lettuce per kilo in crate

Cucumber piece

Pumpkin per kilo in crate

Pumpkin packing 500gr.

Spearmint bunch in crate

Celery bunch in crate

Cherry tomatoes in packing box 500gr. from Tampakis Farms

Tomatoes Acorn in packing box of 500gr. from Tampakis Farms

Eggplant flasks per kilo in crate

Eggplants long per kilo in crate

Florina peppers per kilo in crate

Peppers stuffed per kilo in crate

Peppers horn per kilo in crate

Cauliflower per kilo in crate

Beetroot per kilo in crate

Knuckles per kilo in crate

Roca in packing bag 120gr.

Spearmint in packing bag 120gr.

Fresh onion in packing bag

agouraki-2
anithos-matsaki
anithos-sakoula
antidia-2
dyosmos-1
florinis-2
kolokithakia-2
kolokithakia-syskevasia
kounoupidi-2
kremidakia-syskevasia-1
maintanos-matso-2
maintanos-sakoula
marouli-2
melitzanes-flaskes-2
melitzanes-makrikarpes-2
patzaria-2
Piperia-gemista-2
piperia-kerato-2
prasinokremidaki-2
salata-sgouri-2
selino-2
tomatinia-cherry-2
tomatinia-velanidi-2
agouraki-2
anithos-matsaki
anithos-sakoula
antidia-2
dyosmos-1
florinis-2
kolokithakia-2
kolokithakia-syskevasia
kounoupidi-2
kremidakia-syskevasia-1
maintanos-matso-2
maintanos-sakoula
marouli-2
melitzanes-flaskes-2
melitzanes-makrikarpes-2
patzaria-2
Piperia-gemista-2
piperia-kerato-2
prasinokremidaki-2
salata-sgouri-2
selino-2
tomatinia-cherry-2
tomatinia-velanidi-2
previous arrow
next arrow

Certifications

GGN 4063061701589

ISO 22000 Certification

Certification under ISO 22000 ensures the entire production chain of the food industry, from the producer to the retailer

The standards ISO 22000, BRC, IFS, the FSSC 22000 one could easily be identified as the pre-eminent internationally accepted standards with mutual recognition with other standards. Is clearly oriented to requirements and to the consumer. The culmination of all efforts was the common position of scientists, consumers, wholesalers, certification bodies and other stakeholders in the need to accredit these standards.

Institutions from all over Europe and Greece got the right to control and product certification according to ISO 22000 standards, FSSC 22000, BRC, IFS. ESYD (National Accreditation Board), as the National Accreditation Body of the Greek Ministry of Development accredits certification bodies. Similarly, accreditation bodies worldwide accredit certification bodies.

The feedback from all interested parties are admirable and have a common purpose:                        Safe food to the consumer’s table.

The BRC, IFS, ISO 22000 and FSSC 22000 standards are Management Systems Health and Food Safety. Applied in Standardization, Processing, Storage and Distribution of products and ensure the further promotion of an agricultural or livestock or processed product to the consumer.

The certifications BRC, IFS, ISO 22000, FSSC 22000, etc. have been declared as a prerequisite for the purchase and disposal of food and processed food. The requirement has been stated by many consumer and supermarket groups in Europe and around the world. Certification is becoming more and more useful to the consumer and the added value of contributing to the “quality circle for safer food to the consumer.”

The Q-CERT operates in Europe, Asia and Africa through a network of partners and collaborating institutions providing accredited certification services through its accreditation by ESYD for the ISO 22000 standards & FSSC 22000 and exclusive partnership with NSF Certification to BRC standards, BRC / IOP & IFS

Quality, Safety and Hygiene of Trading Products

Our company has been chosen as a means to develop a clearly defined policy for quality and safety-hygiene products of the migrant. Through it expresses the company’s commitment to provide healthy products whose proper use, according to their use or consumption instructions does not present any risk to humans.

The operation and effect of the company are determined by what is defined in the relevant directives of the FSA for the storage and distribution of fresh fruits and vegetables.

Strict security policy applied by the company provides a variety of activities that ensure the excellent quality of our products. These include suppliers’ assessment, traceability of all products handled, ongoing staff training, day-to-day cleaning of facilities and equipment, rigorous quality controls and other quality assurance activities.

Summarized by applying the company’s security policy expresses the commitment of this for the following:

 • Provide products that meet all health and safety requirements and comply with the standards laid down by both the national and the EU legislation.
 • Provision of products supplied from selected producers who agree to comply with the relevant legislation and observance of Agronomy instructions for use of drugs.
 • Continuous efforts to improve the quality and safety of products by defining business actions aimed at increasing competitiveness and ensuring consumer health.

The validity and recognition of the company’s system are in accordance with the international standard ISO 22000: 2005 which specifies requirements for a food safety management system to ensure that the consumption of food sold by the company does not present any risk to consumer health.

All employees in the company contribute to the effective implementation of the quality system and improve it. For this reason it detected all needs in education and care is taken to provide training to all employees, who are involved in activities affecting quality.

The company’s goal is the continuous modernization of the plant according to technological developments and requirements in technology marketing of fresh fruit and vegetables.

GLOBAL G.A.P. Certification

GLOBALG.A.P certification. is the internationally recognized standard for the production of the farm. Our main product is the result of intensive research and many years of cooperation with industry experts, manufacturers and retailers across the globe. Our goal is safe and sustainable agricultural production to the benefit of farmers, retailers and consumers around the world. GLOBALG.A.P certification. covers:

 • Food safety and traceability environment (including biodiversity)
 • Safety and hygiene of workers
 • Animal Safety and Welfare Integrated Crop Management (ICM)
 • Integrated Pest Control (IPC)
 • Quality Management System (QMS) Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)

The requirements of this certification are, among other things, the highest production efficiency. Improves business performance and reduces waste to vital resources. It also requires a general approach to agriculture based on best practices for future generations.

IMPORTANCE OF FOOD PACKAGING

FOOD PACKAGING

SPYRIDON E. PAPADAKIS Professor of Food Packaging Department of Food Technology TEI Of Athens

Definitions
From the British Institute of Packaging as a package (process) is defined: A coordinated system of preparing goods for transportation, distribution, storage, sale and use.
Under Law 2939/01 as packaging (medium) means “any product made of any kind of material and intended to be used for containing goods. Its aim is the protection, handling, distribution and presentation of goods from the producer to the user or the consumer.”

Food packaging: An integral part of everyday life of people. Its evolution follows the evolution of science and technology and shaped by the rise of living standards and changes in eating habits of people.

Importance of packaging
In underdeveloped countries, 30-50% of food production is destroyed at production sites and never reaches the consumer. This is due to the lack of appropriate media and packaging materials, the inability to import appropriate technology, the inadequacy of the road network and services.

Thanks and packaging, the corresponding figure in Europe is only 2-3%.
For the food industry in the USA packaging costs  15% (average) cost foodstuff being output from the plant (ex factory cost)

The Packaging-Packing of fruits and vegetables

The packaging of fresh fruits and vegetables is one of the most important steps in the long and complicated their journey from producer to consumer. Bags, net bags, plastic and cardboard boxes, cups, trays and trays are appropriate “containers” for the management, transport and marketing of fresh produce. Many hundreds of different types of packaging used for fresh products in Greece and abroad, and the number continues to grow as the industry presents new materials and packaging systems. Although the industry generally agrees that standardization of containers is a way to reduce costs, the trend in recent years for a wide range of packaged products sizes to meet the diverse needs of wholesalers, small shopkeepers, of Super grocery managers Markets and consumers.

Packaging and packaging materials contribute largely to the cost of the fresh produce industry. This is why it is important that packers, carriers, consignees and consumers to understand the range of available packaging options. This article describes some of the types of packaging, including their functionality, uses, and their limitations.

The functionality of the packaging or Why packed fresh products?

A significant proportion of fresh products Recipients’ complaints lies in astocheia packaging containing them, because of their poor quality or their improper selection and use. A properly designed package shall contain, protect and identify fresh fruit or vegetable and satisfy everyone, from producer as the consumer.

POINTS OF INTEREST IN PACKAGING

Variety
The trend is to use large packagings for packers and wholeseller and smaller packages for consumers. There are hundreds of different sizes and types of fresh proioton packaging.

Call to purchase
High quality prints and graphics are increasingly being used to enhance the appearance of the product and to make desired by the consumer. Multicolor printing, bold and logos are now widely used.

Shelf life
Modern packaging for fresh proioton can be specified for each product in order to extend the lifetime and reduce losses.

Recyclability / Biodegradability
A growing number of mainly foreign markets has put restrictions on the disposal of packaging waste. In the near future, almost all packaging of fresh fruit and vegetables will be recyclable or biodegradable, or both. Most of the largest recipients of fresh produce are more sensitive to environmental issues.

Content                                                                                                                                           The “container” should contain the product in a number suitable for administration and delivery. The product should fit well inside the container so that leaves little wasted space. Small products are spherical or oblong (such as apples, pears, citrus fruit, peaches and kiwi) may be suitably packaged using a variety of different shapes and sizes of packages. Despite all this, many products such as asparagus, strawberries, or soft fruit may require containers specially designed for them.

Protection                                                                                                                                        The packaging must protect the product from knocks and poor environmental conditions during processing and distribution. Upon receipt, torn, wrinkled or devastated packages usually indicate lack of care in the management of products. The “containers” should be sufficiently strong to withstand the stresses during packaging, storage and transport to point of sale.

Because almost all fresh products are palettarismena, their containers should have sufficient stacking strength to withstand stresses at low temperatures and high humidity environment. Although the cost of packaging materials has increased in recent years, low quality, Light weight and weak cartridges are easily damaged by handling or moisture are no longer tolerated by packers or buyers / recipients.

The export products require highly resistant packaging. Air Products may require special packaging, pack size and insulation. Exporters should consult the airlines for possible special packaging requirements. Depending must doer and those exported by ship.

Disasters due to inadequate environmental conditions during processing and transportation is one of the main reasons for the rejection of products and dissatisfaction of recipients and consumers. Each fresh fruit and vegetable has its own requirements for temperature, humidity and gas composition of the environment. Containers of fresh produce should be “friendly” to the product, helping to maintain an optimum environment for maximum life. This may require special materials that retard the loss of water from the product, insulating materials to keep away the heat or specially designed plastic bags which maintain a desired mixture of oxygen and carbon dioxide.

Identification
The package must identify and give useful information on the fresh fruit and vegetable. It is usual (and sometimes necessary) to provide information such as product name, trademark, size, grade, variety, net weight, number of pieces, the producer, packer and country of origin. It is also increasingly common to find one in the pack nutritional information, recipes and other useful information directed specifically to the consumer. In consumer marketing, the appearance of the packaged product has also become an important part of the general appearance of outlets.

Barcodes (bar codes) may also be part of the tag. The numbers of the bar codes indicate the packer and give information about the product, such as product type and package size. Though not include any information about the price of the product, the barcodes used more and more by packers, wholesalers, wholesale buyers and retailers as a fast and convenient inventory and audit process. Efficient use of bar codes require the cooperation of all those who handle packaging.

THE MAIN CATEGORIES OF MATERIALS

Glass:

Advantages – transparent, rigid, inert, impermeable to moisture and gases.

Disadvantages – Fragile, heavy, limited container shape

Metal:

Advantages – durable, rigid, impervious to moisture, gas and light, steam sterilization under pressure.

Disadvantages – restricted container shape, inability to use in a microwave oven, corrosion

Plastic:

Advantages – lightweight, easy molding, wide range of properties.

Disadvantages – permeable to gases, moisture and light, small resistance heating

Paper & Cardboard:

Advantages – shaped, diplonetai, welding and easily printed.

Disadvantages – very permeable to moisture and gases

Laminates (flexible materials combinations):

Advantages – only useful when the desirable properties and low cost can not be achieved with a single material.

Disadvantages – it’s not easy to recycle