Οι προδιαγραφές διασφάλισης της ποιότητας

Οι εγκαταστάσεις μας πληρούν όλες τις πιο συγχρονες προδιαγραφές διασφάλισης ποιότητας και υγιεινής του τελικού προϊόντος.

Ειναι πιστοποιημένες συμφωνα με τα προτυπα ISO-22000 και GlobalGap ώστε οι πελάτες μας να νιώθουν εξασφαλισμένοι ότι τους προσφέρουμε ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα.

GGN 4063061701589