Λειτουργίες της Συσκευασίας ενός Τροφίμου
  • Συγκράτηση (containment) του προϊόντος
  • Προστασία του περιεχομένου προϊόντος – Από μηχανικές φθορές (προσκρούσεις, κραδασμοί, θλίψη) – Από υγρασία & αέρια του περιβάλλοντος – Από το φως – Από μεγάλες θερμοκρασιακές μεταβολές του περιβάλλοντος – Από μικροβιακή επιμόλυνση – Από σκόνες, ακαθαρσίες & ξένες ύλες – Από έντομα και τρωκτικά – Από το υλικό συσκευασίας
  • Διευκόλυνση στην προμήθεια και χρήση του προϊόντος από τον καταναλωτή
  • Επικοινωνία με τον καταναλωτή