ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Μέτρα Γενικού Ελέγχου

Διενεργούμε σε συνεργασία με έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους ελέγχου παρασίτων στην Ελλάδα Προληπτικό Έλεγχο Παρασίτων καθώς και εξάλειψη παρασιτικής επίθεσης. Η εταιρία Rentokil διαθέτει ένα ευρύ φάσμα προληπτικών μέτρων για τον έλεγχο αυτών.

Διαβάστε περισσότερα